CAA MINAS • Rua Albita, 260 • Cruzeiro • 30310-160 • Belo Horizonte • MG • 31 2125-6300